Venus potrącona przez 2 pociągi

Przed 9 rano telefon od dy?urnego ruchu, ?e na torach le?y potr?cony pies i za 10 min.jest kolejny poci?g ...mimo natychmiastowej reakcji Doroty i Tomka nie zd??yli?my ...i gdy ju? wydawa?o siÍ, ?e nie ?yje podniós? g?owÍ... Na imiÍ ma Venus.
Bardzo prosimy o wsparcie na leczenie suczki. Ka?da z?otówka na wagÍ z?ota!

W zwi?zku z wieloma zapytaniami dok?adniej opisujemy sytuacjÍ.
Dzi? ok. 9.00 dostali?my w schronisku w Ostródzie telefon, i? na torach le?y potr?cony pies, a za 10 min. ma przejecha? kolejny poci?g. Telefon otrzymali?my od dy?urnego ruchu, który z kolei dosta? t? informacjÍ od maszynisty. Pracownicy schroniska natychmiast wyjechali na miejsce zdarzenia. Niestety nie uda?o im siÍ dotrze? na miejsce przed przyjazdem poci?gu. Pies zosta? powtórnie potr?cony. Pracownicy schroniska spodziewali siÍ najgorszego. Jednak sta? siÍ cud! Suczka prze?y?a, jednak jest w bardzo ciÍ?ki stanie. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby j? uratowa?. Sunia obecnie przebywa w szpitaliku w Schronisku w Ostródzie.

Z tego miejsca Fundacja AFN sk?ada serdeczne podziÍkowania dla pana dy?urnego ruchu, który poinformowa? nas o ca?ym zdarzeniu.


Adres Fundacji:
Alarmowy Fundusz Nadziei na ?ycie
ul. Jagie??y 5 m. 19
14-100 Ostróda
numer konta:
VWBank 78 2130 0004 2001 0388 0143 0001

numer konta dla przelewów z zagranicy:
SWIFT: BIG BPLPW
PL 50 1160 2202 0000 0000 8747 3146

dotpay

Paypal

dostÍpne na stronie www.afn.pl

z dopi(e)skiem "Venus - Ostróda"

Przeka? 1% podatku na Fundacje AFN.
KRS 0000264523

Bardzo dziÍkujemy za ka?d? okazan? nam pomoc.


Dodano: 28-02-2014

Dodał(a): Agnieszka Korbal